Πως και πότε πληρώνεται η εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Πως και πότε πληρώνεται η εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Πως και πότε πληρώνεται η εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η Ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες του εργατικού δικαίου αλλά αποτελεί μία κατ’ έθιμο αργία. Η απασχόληση των μισθωτών τις ημέρες αυτές είναι νόμιμη και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή. Επομένως, οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους κανονικά.

Για τη μέρα αυτή δεν ισχύουν οι διατάξεις περί των ημερών υποχρεωτικής αργίας για την υποχρεωτική αμοιβή τους όταν αυτοί δεν απασχοληθούν, όπως επίσης και η προσαύξηση 75% σε περίπτωση που απασχοληθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν εργαστούν, για τους μεν έμμισθους, δεν δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή καθώς στον μισθό τους περιλαμβάνεται και η αμοιβή για την εν λόγω ημέρα, για τους δε ημερομίσθιους, η αμοιβή κατά την ημέρα αυτή είναι το ημερομίσθιο τους χωρίς προσαύξηση.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση τα προηγούμενη έτη παρέμενε κλειστή (κατ’ έθιμο) και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε όσοι από τους εργαζόμενους εργασθούν, δικαιούνται να λάβουν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, ενώ εάν είναι έμμισθοι, δικαιούνται εκτός από τον μηνιαίο μισθό τους και πρόσθετες αποδοχές ίσες με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους εφόσον εργαστούν σε κανονικό ωράριο.

Σε περίπτωση που συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή μια επιχείρηση τα προηγούμενα έτη συνήθως λειτουργεί και φέτος ο εργοδότης αποφασίσει μονομερώς να μην λειτουργήσει, τότε οφείλει να καταβάλει το ημερομίσθιο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Για τους αμειβόμενους με μισθό δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή θα αμειφθούν με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό, χωρίς περικοπή.

Σε μερικές περιπτώσεις η μέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως ημέρα αργίας με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι συνήθως οι εργαζόμενοι στις κλινικές και τα ιατρικά- διαγνωστικά εργαστήρια, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, φορτοεκφορτωτές κ.α. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε. αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντας οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής , οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα εργασθούν την ημέρα αυτή.

Αντίθετα όσοι από αυτούς εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

ΠΗΓΗwww.e-forologia.gr
SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.