Σύντομα ανοίγουν οι αιτήσεις για 465 προσλήψεις εφοριακών στη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Σύντομα ανοίγουν οι αιτήσεις για 465 προσλήψεις εφοριακών στη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Σύντομα ανοίγουν οι αιτήσεις για 465 προσλήψεις εφοριακών στη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
-Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Πτυχίο

– ή δίπλωμα Νομικής
Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ: http://goo.gl/NSEuUO

post all exelixis