Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα

Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου στο ΕΜΠ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: Στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ – PAY AS YOU THROW (PAYT)»:
Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό
Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Μηχανικό με Ενεργειακή κατεύθυνση σπουδών.
Καταληκτική ημερομηνία: 12-6-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Γεώργιο Χατζηστέλιο, τηλ. +30‐210‐7723697, ώρες  12:00 – 14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  gchatzis@central.ntua.gr.

Στο πλαίσιο του έργου «Εμφυτεύσιμες και Καταπόσιμες Ιατρικές Διατάξεις (ΕΚΙΔ): Μεθοδολογία Σχεδίασης και Αξιολόγησης Προσανατολισμένη στη Βελτιστοποίηση των Επιδόσεων»,  (DEM-II-MED: «Implantable and Ingestible MEdical Devices (IIMDs): Optimal-Performance-Oriented Design and Evaluation Methodology»):
Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα.
Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Τεχνικό Έρευνας.
Καταληκτική ημερομηνία: 11-6-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην καθ. Κωνσταντίνα Νικήτα, τηλ. +30‐210‐772 2285/2968, ώρες 12:00 – 16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση knikita@ece.ntua.gr.

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»:
Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Μηχανικό/Γεωπόνο/Χημικό/Φαρμακοποιό/Διατροφολόγο.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Αθηνά Παππά (Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου), τηλ. +30‐210‐7723193,
ώρες 10:00 -12:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση athpappa@chemeng.ntua.gr. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://announcements.edeil.ntua.gr/.

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «PERSEUS», «Hi-POW», «AF3», «EUCISE 2020», «CYBERROAD», «EuTravel», «DOGANA», «FLYSEC», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για  σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12)μηνών, για πέντε (5) θέσεις εξωτερι
κών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:
Ένας Πτυχιούχος ΑΕΙ Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών ή θετικών επιστημών.
Ένας Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής (Ελλάδος ή Εξωτερικού).
Ένας ΠτυχιούχοςΜηχανολόγος Μηχανικός, Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών,κάτοχος Διδακτορικού.
Ένας Μηχανικόςή Πτυχιούχος AEI Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας ή/και των Μαζικών Δεδομένων.
Ένας Μηχανικόςή Πτυχιούχος AEI Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Κρυπτογραφίας.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148.

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ μηχανικός  με 10ετή και άνω εμπειρία σε εργοτάξιο σε έργα οδοποιίας Υδραυλικά Απαραίτητη η καλή γνώση της νομοθεσίας δημοσίων έργων
από τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη· Τηλ.: 698-4998342 και 2310-477701 mixanikoi6@elkat.gr.

•ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εταιρεία εξοπλισμού πλοίων ζητείται κύριος Χημικός Μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ με πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο ad.subcon@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ  με εκπληρωμένες τη στρατιωτική του θητεία ζητεί εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη ΒΙΠΕ Σίνδου. Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών deligiannis@delmetal.gr.

•Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΦΕ ΑΕ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ασχολείται αποκλειστικά με τον Εξαερισμό και την Διαχείριση Αέρα πάνω από 35 χρόνια. Στον τομέα του Εξαερισμού η εταιρεία αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό οίκο μηχανημάτων εξαερισμού Soler & Palau-Ventilation Group Ισπανίαςπου παράγει πάνω από 3000 τύπους εξαεριστήρων. Η εταιρεία αναζητεί: Μηχανολόγο Μηχανικό για το Τμήμα Πωλήσεων που αφορά Εξαερισμό, Μονάδες Διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ), Εναλλάκτες αέρα, Μηχανήματα φιλτραρίσματος αέρα, Αφυγραντές- Υγραντές και παρελκόμενα όλων αυτών. Απαραίτητα Αγγλικά υψηλού επιπέδου, ευχέρεια στην επικοινωνία και στην ομαδική δουλειά, θετική διάθεση και όρεξη να αποκτά καινούργιες γνώσεις διαρκώς. Επιθυμητή κάρτα ΟΑΕΔ. mail: info@kaffe.gr (link sends e-mail). site: www.kaffe.gr

•ΤΟ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ» στην Θεσσαλονίκη αναζητεί ένα Μηχανικό ο οποίος θα συντονίζει και  θα παρακολουθεί τις επισκευές και
κατασκευές του χώρου από τον Ιούλιο του 2015. Περισσότερες πληροφορίες: Link: http://www.anatolia.edu.gr/intro.jsp?CMRCode=12F
CD7S0A#bgofficer. Καταληκτική ημερομηνία: 20-5-2015.

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π  «Schedulability analysis techniques and tools for cached and  multicore processors» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-439], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική και αντικείμενο Σχεδίαση εφαρμογών για εκτέλεση στον πολυπύρηνο επεξεργαστή LEON4 (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία:3-6-2015.
Πληροφορίες: τηλ. 2311/257701-3.

•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «RESilience management guidelines and Operationalization  appLied to Urban Transport Environment, (RESOLUTE)» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-440], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής,με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη των αλγορίθμων του συστήματος λήψης αποφάσεων του έργου (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 4-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Μπουντανούρ Πόπη, τηλ. 2311/257701-3, e-mail: kalm@iti.gr.

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Fully Artificial Photo-Electrochemical Device for Low Temperature Hydrogen Production (ArtipΗyction)» [Κωδικός θέσης: 219Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Φυσικός,με αντικείμενο Σύνθεση καταλυτικών νανοδομημενων υλικών με τεχνική αερολυμάτων για παραγωγή υδρογόνου σε χαμηλές θερμοκρασίες (Διάρκεια: 5 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία:4-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Αχίλλα, Τηλ.: 2310498112, Fax: 2310498130.

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Αποθήκευση  και μεταφορά ενέργειας μέσω του ηλιακά υποβοηθούμενου θερμοχημικού κύκλου CaO/CaCO3» [Κωδικός θέσης: 220Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενα Σύνθεση, μορφοποίηση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση υλικών με βάση το οξείδιο του ασβεστίου (CaO)Σχεδιασμός & ανάπτυξη αντιδραστήρων, συμβατών με μονάδες συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας (Διάρκεια: 5 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 5-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Αχίλλα, Τηλ.: 2310498112, Fax: 2310498130.

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Research and Civil Society Dialogue towards a low-carbon society – R&Dialogue»» [Κωδικός θέσης: 222Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος,με αντικείμενο Δημιουργία, αξιολόγηση ερωτηματολογίων για την ευρωπαϊκή και εγχώρια ενεργειακή πολιτική, στατιστική επεξεργασία αυτών και επικοινωνία με φορείς σχετικούς με την ενέργεια στη Δ. Μακεδονία (Διάρκεια: 5 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 5-6-2015.
Πληροφορίες: κα Σοφία Κούτσιανου, Τηλ.: 2463055300, Fax: 2463055301.

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Competitive pre-drying technologies and firing concepts for flexible and efficient lignite utilization» με ακρωνύμιο “DRYLIG”» [Κωδικός έργου: 224Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση,  συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Πειραματική  διερεύνηση και τεχνική αξιολόγηση αποτελεσμάτων από πιλοτικές δοκιμές μικτής καύσης προξηραμένου λιγνίτη σε εγκαταστάσεις κονιοποιημένου καυσίμου (Διάρκεια: 5 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία:5-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, Fax: 211 1069501.

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ,στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek mainland and  islands in the Archipelagos – (ARCHIPELAGO-LNG)»» [Κωδικός θέσης: 225Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Ανάπτυξη οικονομικού μοντέλου για την αξιολόγηση της προμήθειας και χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη  ναυτιλία στην Ελλάδα (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 5-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, Fax: 211 1069501.

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ,στα πλαίσια υλοποίησης του έργου  «SECURECHAIN – Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chains» [Κωδικός θέσης: 226Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Χαρτογράφηση, αξιολόγηση και οργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας (Διάρκεια: 5 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία:5-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, Fax: 211 1069501

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE