Ερώτηση Μιχαλάκη στην Βουλή σχετικά με αναξιοκρατική διαδικασία διευθυντών στην φορολογική διοίκηση

Ερώτηση Μιχαλάκη στην Βουλή σχετικά με αναξιοκρατική διαδικασία διευθυντών στην φορολογική διοίκηση

Ερώτηση Μιχαλάκη στην Βουλή σχετικά με αναξιοκρατική διαδικασία διευθυντών στην φορολογική διοίκηση

Ερώτηση και ΑΚΕ στη βουλή σχετικά με τις επιλογές Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε φορολογικές υπηρεσίες με αναξιοκρατική διαδικασία κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλάκης.

Η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης στα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασική προϋπόθεση για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την φορολογική δικαιοσύνη. Σε μια τέτοια λειτουργία, καθοριστικός παράγοντας είναι η επιλογή υπηρεσιακών στελεχών, με αξιοκρατικά κριτήρια, διαφάνεια και φυσικά χωρίς την εξυπηρέτηση διαπλεκόμενων συμφερόντων κάθε μορφής. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις του δικομματισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά την περίοδο του μνημονίου, χρησιμοποίησαν τις φορολογικές υπηρεσίες ως λάφυρο εκλογικών νικών, με ωμές παρεμβάσεις που εξυπηρετούσαν πολιτικά – οικονομικά – υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά συμφέροντα
Όπως κατήγγειλαν συνδικαλιστικά όργανα του χώρου πρόσφατα με ομόφωνες αποφάσεις (Ομοσπονδία Εφοριακών, Σύλλογος εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, κλπ) κρίσεις σε 32 φορολογικές υπηρεσίες έγιναν με μια προκλητική διαδικασία η οποία απέκλειε: 1. Όσους τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν ενταχθεί στο γνωστό σύστημα αναξιοκρατίας και διαπλοκής και δεν είχαν επιλεγεί για προϊστάμενοι τμήματος. 2. τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι.
Ενώ μπορεί να επιλεγεί για Διευθυντής Εφορίας, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. σε άσχετο αντικείμενο με την φορολογία και την οικονομία, (που μετατάχθηκε στο Υπ. Οικονομικών από την ΚΥΠ, την Olympic catering κλπ) αποκλείεται πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων (που προσλήφθηκε με γραπτό διαγωνισμό).
Στο ίδιο θέμα, με πρόσφατη ανακοίνωσή της (18-05-2015) η ΑΣΚΙ Εφοριακών καταγγέλλει την Γ.Γ.Δ.Ε. για τις κρίσεις αυτές, για αναξιοκρατία, αδιαφάνεια και διαπλοκή, χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση – αντίδραση, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και φυσικά επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλάκης ερωτούν τον κ. Υπουργό Οικονομικών:

1. Θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις, υλοποιούν την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για αξιοκρατία και διαφάνεια στη φορολογική Διοίκηση; Αν όχι τι ενέργειες θα κάνει;
2. Θα αλλάξει, πότε και πώς, το υφιστάμενο πλαίσιο κρίσεων, στην κατεύθυνση υλοποίησης των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης;
3. Είναι μεταξύ των επιλεγέντων, εφοριακοί για τους οποίους υπάρχουν δημοσιεύματα και καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν πειθαρχικά και νομικά;
4. Θα γίνουν κι άλλες κρίσεις με το υφιστάμενο πλαίσιο;

Τέλος ζητούν σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία να κατατεθούν στην Βουλή οι πίνακες με τους υποψήφιους ανά υπηρεσία και την συνολική αναλυτική βαθμολογία που έλαβαν, ειδικά στην αναξιοκρατική διαδικασία της προφορικής συνέντευξης.
(ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Επιλογές Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε φορολογικές υπηρεσίες με αναξιοκρατική διαδικασία»

Η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης στα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασική προϋπόθεση για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την φορολογική δικαιοσύνη. Σε μια τέτοια λειτουργία, καθοριστικός παράγοντας είναι η επιλογή υπηρεσιακών στελεχών, με αξιοκρατικά κριτήρια, διαφάνεια και φυσικά χωρίς την εξυπηρέτηση διαπλεκόμενων συμφερόντων κάθε μορφής. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις του δικομματισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά την περίοδο του μνημονίου, χρησιμοποίησαν τις φορολογικές υπηρεσίες ως λάφυρο εκλογικών νικών, με ωμές παρεμβάσεις που εξυπηρετούσαν πολιτικά – οικονομικά – υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά συμφέροντα.

Η προαναφερόμενη κατάσταση, δεν είναι διαπίστωση μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, (ο οποίος διαχρονικά αγωνίστηκε για μια λειτουργία των εφοριών στα ευρωπαϊκά πρότυπα) αλλά και πολιτικών παραγόντων (συνήθως όταν έφευγαν από θέσεις ευθύνης από το Υπουργείο), της Τράπεζας της Ελλάδας (στις ετήσιες εκθέσεις της), των εκθέσεων των τεχνικών κλιμακίων της Τρόικας, συνδικαλιστικών φορέων κλπ.

Ενώ κάθε πολίτης αναμένει την προεκλογική εξαγγελία και την προγραμματική δέσμευση στην Βουλή, για λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών με διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα, οι πρόσφατες κρίσεις σε 32 φορολογικές υπηρεσίες, απέδειξαν ότι το μήνυμα των πολιτών στην κάλπη και της ψήφου εμπιστοσύνης των βουλευτών στην Κυβέρνηση, δεν έγινε αντιληπτό από τους κρίνοντες.

Όπως κατήγγειλαν συνδικαλιστικά όργανα του χώρου πρόσφατα με ομόφωνες αποφάσεις (Ομοσπονδία Εφοριακών, Σύλλογος εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, κλπ) οι κρίσεις αυτές έγιναν με μια προκλητική διαδικασία η οποία απέκλειε:

1. Όσους τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν ενταχθεί στο γνωστό σύστημα αναξιοκρατίας και διαπλοκής και δεν είχαν επιλεγεί για προϊστάμενοι τμήματος.

2. Τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. Ενώ μπορεί να επιλεγεί για Διευθυντής Εφορίας, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. σε άσχετο αντικείμενο με την φορολογία και την οικονομία, (που μετατάχθηκε στο Υπ. Οικονομικών από την ΚΥΠ, την Olympic catering κλπ) αποκλείεται πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων (που προσλήφθηκε με γραπτό διαγωνισμό).

Στο ίδιο θέμα, με πρόσφατη ανακοίνωσή της (18-05-2015) η ΑΣΚΙ Εφοριακών καταγγέλλει την Γ.Γ.Δ.Ε. για τις κρίσεις αυτές, για αναξιοκρατία, αδιαφάνεια και διαπλοκή, χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση – αντίδραση, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και φυσικά επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις, υλοποιούν την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για αξιοκρατία και διαφάνεια στη φορολογική Διοίκηση; Αν όχι τι ενέργειες θα κάνει;
2. Θα αλλάξει, πότε και πώς, το υφιστάμενο πλαίσιο κρίσεων, στην κατεύθυνση υλοποίησης των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης;
3. Είναι μεταξύ των επιλεγέντων, εφοριακοί για τους οποίους υπάρχουν δημοσιεύματα και καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν πειθαρχικά και νομικά;
4. Θα γίνουν κι άλλες κρίσεις με το υφιστάμενο πλαίσιο;

Τέλος ζητούμε σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία να κατατεθούν στην Βουλή οι πίνακες με τους υποψήφιους ανά υπηρεσία και την συνολική αναλυτική βαθμολογία που έλαβαν, ειδικά στην αναξιοκρατική διαδικασία της προφορικής συνέντευξης.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Ακριώτης Γεώργιος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σια)

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Βάκη Φωτεινή

Γεωργοπούλου Έφη

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Δημητριάδης Δημήτριος

Ζαχαριάς Κώστας

Θελερίτη Μαρία

Ιωαννίδης Ηλίας

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Κουρεμπές Θεοφάνης (Φάνης)

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μιχαλάκης Νίκος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπαξεβανάκης Δημήτριος

Πάντζας Γεώργιος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σηφάκης Ιωάννης

Σκούμας Αθανάσιος

Σταθάς Ιωάννης

Τσανάκα Αλεξάνδρα

Τσίρκας Βασίλειος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Ψυχογιός Γεώργιος

SHARE