Παράταση του ΕΣΠΑ για ένα τουλάχιστον εξάμηνο ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ

Παράταση του ΕΣΠΑ για ένα τουλάχιστον εξάμηνο ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ

Με επιστολή της η ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ζητά την παράταση του ΕΣΠΑ για ένα τουλάχιστον εξάμηνο αφού, σύμφωνα με τη ΠΕΔΜΕΔΕ, το μεγαλύτερο μέρος των έργων στη χώρα είναι σε διακοπή, λόγω της στάσης των πληρωμών, με συνέπεια να κινδυνεύει να χαθεί 1 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ από πιθανή απένταξη των έργων αυτών. Οι καθυστερήσεις των πληρωμών των εκτελεσμένων εργασιών, δηλαδή η άτυπη στάση πληρωμών έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων, ή τη διακοπή των εργασιών ή ακόμη και τη διάλυση των συμβάσεων, συνεχίζει η Ένωση, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την στασιμότητα του κατασκευαστικού κλάδου και την ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η βιομηχανία των κατασκευών. Εκτός της δεδομένης αδυναμίας απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων έως το τέλος του 2015, η ΠΕΔΜΕΔΕ τονίζει και τον ορατό κίνδυνο τα έργα να μείνουν ημιτελή, ν’ απενταχθούν από το ΕΣΠΑ και πιθανόν η χώρα μας να υποχρεωθεί να επιστρέψει σημαντικά χρηματικά ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ντόμινο αυτό προστίθενται σωρεία πτωχεύσεων και σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. δεδομένου ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους και απομένει ένα εξάμηνο μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών τους, η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά την παράταση του ΕΣΠΑ για έξι μήνες, κίνηση που θα αποτρέψει τους κινδύνους και θα επιτρέψει την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Σε αυτή τη βάση η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει ως μόνη λύση τη νομοθετική παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού για την παράταση του ΕΣΠΑ τουλάχιστον για ένα ακόμα εξάμηνο με στόχο να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αστοχίας, να επιτευχθούν ορθά και έγκαιρα αποτελέσματα, προς το συμφέρον των ιδίων των έργων, του δημοσίου συμφέροντος, του εθνικού προϋπολογισμού και των αναδόχων, εργοληπτών δημοσίων έργων, μελών της Ένωσης.

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE