Την Τρίτη 2 Ιουνίου η καταβολή των συντάξεων ΟΓΑ-Το πρώτο 15θήμερο του...

Την Τρίτη 2 Ιουνίου η καταβολή των συντάξεων ΟΓΑ-Το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου τα οικογενειακά επιδόματα

Την Τρίτη 2 Ιουνίου η καταβολή των συντάξεων ΟΓΑ-Το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου τα οικογενειακά επιδόματα

Η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2015 θα καταβληθεί σε 676.278 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 .

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 302.727.621,67 ευρώ.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα σε 250 δικαιούχους , που τους επιδικάστηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ περίπου.

Οι λοιπές εκκρεμείς αιτήσεις δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων για τα έτη 2013 και 2014, θα πληρωθούν μαζί με τα Οικογενειακά Επιδόματα του Β’ τριμήνου 2015, το δεύτερο 15θήμερο του Ιουλίου 2015

SHARE