Μέχρι 2 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Μέχρι 2 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Μέχρι 2 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ είναι η Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, καθώς επίσης και η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων μεταβολών για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2015.

«Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ, καθώς και των αιτήσεων μεταβολών για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, με δεδομένο ότι το έτος 2015 είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ», τονίζει η ανακοίνωση.

 

SHARE