906 μόνιμοι νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό

906 μόνιμοι νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

906 μόνιμοι νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό

Σε προσλήψεις-εξπρές 906 μόνιμων νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Η κατανομή (βλ. πίνακα) των 906 θέσεων σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας περιλαμβάνει 706 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και 200 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με προτεραιότητα στις παραϊατρικές ειδικότητες.

Ολες οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα ενισχυθούν με νέο προσωπικό, αλλά ως επί το πλείστον η 1η ΥΠΕ, που αντιμετωπίζει τα περισσότερα περιστατικά. Στα νοσοκομεία με τις περισσότερες προσλήψεις ανήκουν το Θριάσιο, το Γ.Κ. Νίκαιας, το Τζάνειο, το Γ. Γεννηματάς, η Σωτηρία και ο Ευαγγελισμός. Οσο για τις πιο δημοφιλείς ειδικότητες, δεν είναι άλλες από τις ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Ραδιολογίας, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων και ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό. Θα ακολουθήσουν από το υπουργείο Υγείας:

  • η προκήρυξη μόνιμων θέσεων γιατρών του ΕΣΥ που θα ενισχύσουν άγονες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές

  • η πρόσληψη 800 επικουρικών γιατρών για τα νοσοκομεία και 620 για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

  • η κατανομή 622 θέσεων επικουρικών διαφόρων ειδικοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως η κατανομή των 906 θέσεων μόνιμου προσωπικού έγινε με βάση την ιεράρχηση των πλέον επειγουσών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, καθώς και τα υπομνήματα φορέων και σωματείων εργαζομένων.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΟΙ 906 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1η ΥΠΕ

2η ΥΠΕ

3η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ

5η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

ΠΕ Νοσηλευτών

12

10

2

5

4

ΤΕ Νοσηλευτών

59

81

26

13

25

44

39

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

50

67

43

20

9

36

9

ΥΕ Βοηθητικό

61

10

15

11

Υγειονομικό Προσωπικό

ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας

2

4

ΤΕ Μαιών

7

15

1

2

3

5

3

ΠΕ Ακτινοφυσικών

3

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

5

5

4

11

3

ΤΕ Ραδιολογίας

8

10

10

2

6

6

3

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Βιολ. Εργαστ.

4

2

7

2

2

6

2

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

3

5

6

2

2

ΠΕ Διαιτολόγων

1

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

3

2

ΔΕ Παρασκευαστών

2

2

ΔΕ Μαγείρων

2

ΤΕ Λογιστών

1

1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

7

3

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

7

2

1

8

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

8

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

2

ΥΕ Εργατών

2

2

ΔΕ Τεχνικών

3

Η κατανομή των πεντάμηνων συμβάσεων στην υγεία ανά περιφέρεια

Κεντρική υπηρεσία υπ. Υγείας

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

12

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων

2

ΠΕ Γαλλικής Φιλολογίας

1

ΠΕ Διοικητικού

16

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

4

ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

5

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

11

ΤΕ Διοικητικού

4

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

9

ΤΕ Μαιευτικής

1

ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων

10

ΥΕ Κλητήρων-Οδηγών

5

1η ΥΠΕ Αττικής

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

190

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

43

ΔΕ Τεχνικών

40

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

37

ΤΕ Πληροφορικής

40

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομ. Προσωπικού

240

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

90

2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

129

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

375

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

33

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

49

ΤΕ Πληροφορικής

30

3η ΥΠΕ Μακεδονίας

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

32

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

50

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

15

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

15

ΔΕ Οδηγών

33

ΤΕ Διοικητικού

40

ΤΕ Πληροφορικής

15

ΤΕ Νοσηλευτικής

80

4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

35

ΥΕ Πλυντών

2

ΥΕ Τραπεζοκόμων

8

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

11

ΔΕ Ηλεκτρονικών

4

ΔΕ Θερμαστών

6

ΔΕ Νοσηλευτών

141

ΔΕ Υδραυλικών

5

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

3

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3

ΤΕ Πληροφορικής

5

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού

6

ΠΕ Πληροφορικής

5

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

90

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10

ΔΕ Τεχνικών Κατασκευών

4

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

6

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

5

ΤΕ Πληροφορικής

5

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

5

ΠΕ Πληροφορικής

5

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων & Δυτ. Ελλάδας

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

62

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

244

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

16

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

21

ΔΕ Κλητήρων-Οδηγών

5

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

2

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών

3

ΔΕ Υδραυλικών

11

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

29

ΤΕ Πληροφορικής

13

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού

19

ΠΕ Πληροφορικής

4

7η ΥΠΕ Κρήτης

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

7

ΥΕ Πλυντών

1

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

101

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

13

ΔΕ Μαγείρων

5

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

6

ΔΕ Υδραυλικών

1

ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Βιολ. Εργαστηρίων

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

1

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

6

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

7

ΤΕ Μαιευτικής

3

ΤΕ Νοσηλευτών

15

ΤΕ Πληροφορικής

11

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

3

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

2

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού

4

ΠΕ Πληροφορικής

2

ΠΕ Μηχανικών Η/Υ

2

Τα νοσοκομεία με τις περισσότερες θέσεις

Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών

20

ΓΝΠΑ Π.&Α. Κυριακού

12

ΓΟΝΚ Οι Αγιοι Ανάργυροι

21

ΓΝΠΑ Η Αγία Σοφία

16

Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

20

ΓΝΑ ΚΑΤ

13

ΓΝΑ Η Ελπίς

6

ΓΑΟΝΑ Ο Αγιος Σάββας

13

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

18

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

17

ΠΓΝ Αττικόν

16

ΓΝΑ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

15

ΓΝΑ Λαϊκό

8

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

22

Αλεξάνδρα

11

ΓΝΑ Ιπποκράτειο

12

Αμαλία Φλέμιγκ

10

Ελενα Βενιζέλου

7

ΓΝΕ «Θριάσιο»

25

 ethnos.gr

ΠΗΓΗwww.larissanet.gr
SHARE