Ως μία από τις δύο καλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα βραβεύθηκε ο Φιλόνεικος...

Ως μία από τις δύο καλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα βραβεύθηκε ο Φιλόνεικος από το ΠΑΑ 2007-2013

Συγχαρητήρια από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας στον «Φιλόνεικο»

Ως μία από τις δύο καλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα βραβεύθηκε ο Φιλόνεικος από το ΠΑΑ 2007-2013

Το Ιππικό Κέντρο «Φιλόνεικος», μετά από διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης ανάμεσα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, επιλέχθηκε ως μια από τις δύο καλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα για όλη την επταετία, στην κατηγορία «βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο». Η βράβευση έγινε σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ιππικό Κέντρο «Φιλόνεικος» είχε ενταχθεί από την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ» στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER στο Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων».

SHARE