Συγκρότηση νέας διοίκησης στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας

Συγκρότηση νέας διοίκησης στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας

Συγκρότηση νέας διοίκησης στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας

Στις 29 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων στην Π.Ο.Α.Σ.Υ. και μελών στο συμβούλιο μεταθέσεων της Δ.Α. Καρδίτσας.

Την  3η  Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση ως ακολούθως :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  Βασίλειος

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ :   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :   ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία

ΜΕΛΟΣ:   ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ :   ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗΣ Σωτήριος

ΜΕΛΟΣ :   ΤΖΙΒΕΛΗΣ  Γεώργιος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Δημήτριος

ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς

ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

1.ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία (Τακτικό μέλος)