ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση μέχρι τις 26/6 για τον διακανονισμού του Ν.4321/2015

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση μέχρι τις 26/6 για τον διακανονισμού του Ν.4321/2015

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση μέχρι τις 26/6 για τον διακανονισμού του Ν.4321/2015

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το ΤΣΜΕΔΕ σας ενημερώνει ότι είναι πλέον δυνατόν να υποβάλλετε το αίτημα σας που αφορά την ρύθμιση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών του (Ν.4321/15), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμείου (www.tsmede.gr) μέχρι και την 26/06/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων διακανονισμού θα κλειδώσει αυτόματα βάσει προδιαγραφών προγράμματος στις 24.00 μ.μ (26/06/2015).

Για την υποβολή της αίτησής σας, είναι απαραίτητο να είστε «πιστοποιημένος» χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατά συνέπεια να έχετε κάνει «εγγραφή» και «ενεργοποίηση» του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού.