Εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού

Εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού

Εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 θα γίνει η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση στα πλαίσια των Σχολείων Αγρού που αφορούν την καλλιέργεια του βαμβακιού. Τα Σχολεία Αγρού είναι ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο μοντέλο γεωργικής εκπαίδευσης, στο οποίο ομάδες γεωργών θα εκπαιδευτούν από ομάδες γεωπόνων-εκπαιδευτών στο φυσικό χώρο δράσης των παραγωγών, δηλαδή στο χωράφι. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύσσεται από τη Δρ. Χρυσάνθη Χαρατσάρη σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, στο πλαίσιο της Πράξης ΑγροΕΤΑΚ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014). Ως καταλληλότερη περιοχή για την πραγματοποίηση των πρώτων Σχολείων Αγρού στην Ελλάδα (αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) επιλέχθηκε ο Νομός Καρδίτσας, λόγω:

α) της υψηλής σημασίας της γεωργίας για την περιοχή,

β) του μεγάλου βαθμού ενδιαφέροντος και της προθυμίας συμμετοχής που έδειξαν γεωργοί από την περιοχή,

γ) της σημαντικής βοήθειας και υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) στην προσπάθεια αυτή.

Η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση θα γίνει στο χωριό Γεφύρια, στις 8 Ιουνίου. Οι γεωργοί που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να συναντήσουν τη σχεδιάστρια του προγράμματος και τους εκπαιδευτές στο χωριό στις 10 το πρωί.

Για πληροφορίες:

-Δρ. Χρυσάνθη Χαρατσάρη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976740016

e-mail: chcharat@agro.auth.gr, field.schools.greece@gmail.com

-Μάλκας Δημήτρης

Γεφύρια

6974 783611

SHARE