Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 ,του άρθρου 67, του N. 3852 /2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1)      Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκποίηση τεχνικής ξυλείας ελάτης και καυσοξύλων ελάτης δρυός και καστανιάς από έκτακτη κάρπωση στο τμήμα 23 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Πεζούλας

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω προθεσμιών εκτέλεσης έργου ύδρευσης.

2)      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του  Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ»

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω ημερομηνίας πραγματοποίησης της εκδήλωσης

SHARE