Οι Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Οι Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Οι Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ  για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είναι αφιερωμένη στους κινδύνους που επιφέρουν οι κλιματικές αλλαγές και που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες.  Δάση,  οικοσυστήματα και ορυκτός πλούτος, είναι τα πολύτιμα δώρα της φύσης για την ζωή και την ποιότητά της. Με την εξάντληση πόρων, την διατάραξη των οικοσυστημάτων και την ανεπανόρθωτη μόλυνση, το περιβάλλον εκδικείται. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η συχνότητα των βροχοπτώσεων μεταβάλλεται, οι παγετώνες λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει και τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά, προκαλώντας φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες και ξηρασίες. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν σοβαρή απειλή για τη ζωή του ανθρώπου, την οικονομική ανάπτυξη και τον φυσικό κόσμο από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ευημερία μας.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι έχει παγιωθεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα μεγάλης κλίμακας. Η δραματική αλλαγή του κλίματος συνιστά μείζον πολιτικό πρόβλημα και απαιτεί υπεύθυνες  πολιτικές επιλογές. Η πολιτική της λιτότητας αναπόφευκτα οδήγησε σε υπονόμευση της προστασίας της φύσης λόγω έλλειψης επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της φύσης, η Ε.Ε στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργού συμμετοχής όλων των κρατικών και άλλων φορέων, στη μεγαλύτερη συνοχή, την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις εσωτερικές πολιτικές των κρατών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεμελιώδη λίθο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αποτελεί η προστασία της ίδιας της φύσης. Προτεραιότητες της Κυβέρνησης στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη,  η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προωθεί δράσεις για χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, για το κτηματολόγιο, το δασολόγιο, την προστασία των δασών της γεωργικής γης και των ελεύθερων χώρων στις πόλεις και στα χωριά. Παράλληλα σχεδιάζει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών που αφορούν το φυσικό μας πλούτο, ενώ ταυτόχρονα προωθεί σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα, θα θέσει σε διαβούλευση τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, έτσι ώστε τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά έως το 2020. Με αυτό τον τρόπο η πολιτική αντίληψη όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων αλλάζει ριζικά, υιοθετώντας ένα σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο με κύριους άξονες την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο, την αναβάθμιση του ρόλου των δήμων στη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας, καθώς και την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής.

Αναφορικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή που θα κορυφωθούν το Δεκέμβριο στη διάσκεψη των Παρισίων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, υποστήριξε την υιοθέτηση μια φιλόδοξης δεσμευτικής συμφωνίας με μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής της και τη δυνατότητα περιοδικής αναπροσαρμογής της, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής.

Για τη Κυβέρνηση το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ευημερίας μιας χώρας και ως τέτοιο θα πρέπει να συνυπολογίζεται, με οικονομικούς όρους στην αξιολόγηση του εθνικού προϊόντος κάθε χώρας.

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί ζήτημα συλλογικής προσπάθειας και διεκδίκησης, θέμα ατομικής συμπεριφοράς, χρέος και ευθύνη όλων μας να το προστατεύσουμε, τόσο για εμάς όσο και για το μέλλον των παιδιών μας.

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

Λάππας Σπύρος

Μιχαλάκης Νίκος

Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ

 

SHARE