«Σημαντικός ο ρόλος των Δήμων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας»

«Σημαντικός ο ρόλος των Δήμων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας»

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας Γ. Κωτσος, στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020, επισήμανε τα εξής:

«Η πρωτοβάθμια Τ.Α. καλείται να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο διότι ως τελικός δικαιούχος εντάσσεται σε αρκετούς Θεματικούς Στόχους – και να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις στα πλαίσια του προγραμματισμού και των αρχών που θέτει το εγκεκριμένο ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Είναι όμως ανάγκη και υποχρέωση να αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες της, σε έργα έστω και αν δεν είναι πρώτης επελεξιμότητας. Για παράδειγμα σε πολλές περιπτώσεις είναι άκρως απαραίτητη η αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ώστε να αποτελέσουν την ολοκλήρωση ενός έργου ύδρευσης και να δημιουργήσει την προστιθέμενη αξία σε ένα επόμενο έργο υδρομάστευσης, γεώτρησης κλπ. Επίσης αναδεικνύεται η ανάγκη της χρηματοδότησης για τη σύνταξη μελετών βιολογικών καθαρισμών , μικρής κλίμακας , ώστε η ένταξη και διεκδίκηση έργων αποχέτευσης από τους μικρότερους κυρίως δήμους να αποτελέσει μια πραγματικότητα.

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας θέλοντας να συμβάλλει στο σημαντικό και δύσκολο έργο της περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ήδη ξεκινήσει έναν διάλογο με όλους τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ της περιφέρειας προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της εξειδίκευσης για προτάσεις έργων που αφορούν στις δράσεις (α) – (γ) δηλαδή σε ύδρευση και αποχέτευση.

Με το Ν. 4314/ 2014 άρθρο 24Α συγκροτούνται οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) . Η επιτροπή απαρτίζεται στην πλειοψηφία της από εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης . Η συγκεκριμένη επιτροπή οφείλει να παίξει έναν βοηθητικό ρόλο προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας γνωμοδοτώντας και εξειδικεύοντας τις προτάσεις έργων των ΟΤΑ στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Προς το παρών η συγκεκριμένη επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί και για αυτό το λόγο η ΠΕΔ Θεσσαλίας ανέλαβε την ευθύνη να καταθέσει στην περιφέρεια την πρόταση εξειδίκευσης για έργα που αφορούν σε ύδρευση και αποχέτευση.

Η συνεργασία μεταξύ του πρώτου κα δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης είναι κατά την άποψή μου τεράστιας σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η ΠΕΔ αλλά και όλοι η δήμοι της περιφέρειας Θεσσαλίας είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση όποτε και όπως μας ζητηθεί.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι από τις πλέον αποτελεσματικές σε όλη τη χώρα . Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη διάθεση προσφοράς προς πάσα κατεύθυνση.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Αναπτυξιακό όραμα της περιφέρειας και κυρίαρχη κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της , είναι η προσπάθεια για ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών της , ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη χώρα αλλά και ο αναπροσανατολισμός του αναπτυξιακού μοντέλου για έξυπνη και βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Και αυτό μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους».

ΠΗΓΗwww.larissanet.gr
SHARE