792 προσλήψεις για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015

792 προσλήψεις για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015

792 προσλήψεις για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015

Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις για 150 γεωπόνους (ή ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ως τομεάρχες Δακοκτονίας και 642 εργάτες (ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς κ.α.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οι προσλήψεις των τομεαρχών δακοκτονίας θα είναι διάρκειας 5,5 μήνες, ενώ για τους 277 προσληφθέντες του εποχικού εργατικού προσωπικού οι συμβάσεις εργασίας θα είναι διάρκειας έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και για τους υπόλοιπους 365 έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών. Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση: http://goo.gl/Rt6ENL

post all exelixis

SHARE