Διαβούλευση Β1 Σταδίου μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αργιθέας

Διαβούλευση Β1 Σταδίου μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αργιθέας

Διαβούλευση Β1 Σταδίου μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αργιθέας

Το Β1 Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α. Π.) της Δημοτικής Ενότητας (τέως Δήμου) Αργιθέας διαβιβάστηκε στο Δήμο και είναι διαθέσιμο για ενημέρωση του κοινού στο  πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Η ενημέρωση επί των παραδοτέων της μελέτης γίνεται είτε ηλεκτρονικά, μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου Αργιθέας (http://www.dimosargitheas.gr) και της αναδόχου εταιρείας της μελέτης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ((www.roikos.gr)

Παρακαλείσθε να καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας μέχρι την 31ηΙουλίου 2015 εγγράφως, με υποβολή στο Δημαρχείο (υπόψη κου Λ. Τσιβόλα).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε (http://www.roikos.gr/diavouleusi-b1-sxooap-argithea/).

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας επί της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή παρουσίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 στις 11:00 π. μ.

Μετά το τέλος της διαβούλευσης, το σύνολο των συλλεχθέντων απόψεων, προτάσεων και παρατηρήσεων από συλλογικούς φορείς κατοίκους, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση της πρότασης που αποτελεί αντικείμενο του τελικού, Β2 Σταδίου της μελέτης.