Όλα όσα πρέπει να νωρίζουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ

Όλα όσα πρέπει να νωρίζουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ

Όλα  όσα πρέπει να νωρίζουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ

Αναρτήθηκε στο site του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο οδηγός Ασφαλισμένου.

Αποτελεί έναν αναλυτικό οδηγό για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ για θέματα ασφάλισης, παροχές ασθενείας, παροχές συντάξεων και διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.

Δείτε το οδηγό ασφαλισμένου εδώ.

SHARE