Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς

Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς

Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς

Δώδεκα θέσεις με 12μηνες  συμβάσεις έργου στο ΕΚΦΕ Δημόκριτος

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «T-NOVA», «VITAL», «SESAME», «SONATA», «VISION», «CHARISMA», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για εφτά (7) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος,
σε μεθόδους ποιότητας παροχής βίντεο.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίεςμε εξειδίκευση στην ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων ασύρματων δικτύων επικοινωνιών.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κάτοχος μεταπτυχιακούτίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίες
και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με εξειδίκευση στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας.

Καταληκτική ημερομηνία: 26-6-2015.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 και στο email: kourtis@iit.demokritos.gr.

ΕΔΕΤ Α.Ε.: Ένας μηχανικός με σύμβαση έργου

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων
AARC, EUDAT-2020, EGI-ENGAGE, MAGIC και άλλων έργων του προγράμματος H2020:Απόφοιτος Σχολής Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής(με εμπειρία στην διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών και μονίμων αναγνωριστικών.

Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015.

Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται στο www.grnet.gr και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Έφη Βουζίκα e-mail: evouzika@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474259 ή την κα Δήμητρα Σταθοπούλου e-mail: dstath@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474266.

ΔΕΗ: Ένας Τοπογράφος Μηχανικός στα Ιωάννινα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός
(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ) που  εδρεύει στον Νομό Ιωαννίνων. Ειδικότερα:

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Καταληκτική ημερομηνία:13-6-2015.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 26560 -22351.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ: Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Ανάπτυξη πολύ-παραμετρικών μοντέλων  ασθενειών και συστήματος στήριξης απόφασης για παρακολούθηση/ αποκατάσταση ασθενών» [Κωδικός Θέσης: ΙΝΕΒ-15-16], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική, με αντικείμενο Ανάπτυξη πολύ-παραμετρικών μοντέλων ασθενειών και συστήματος στήριξης απόφασης για παρακολούθηση/ αποκατάσταση ασθενών (Διάρκεια: 6 μήνες).

Καταληκτική ημερομηνία:18-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Φωτεινή Κοπάνη, Τηλ.: 2310 498472, Fax: 2310498270.

Το ινστιτούτο τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma (myAirCoach)»[Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-448], προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής, με αντικείμενο Συμμετοχή στη διαχείριση, σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων του έργου (Διάρκεια: 6 μήνες).

Καταληκτική ημερομηνία: 17-6-2015.
Πληροφορίες: κ. Μπουντανούρ Πόπη, τηλ: 2311/257701-3, e-mail: kalm@iti.gr.

Το ινστιτούτο τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «IN LIFE/ INdependent LIving support Functions for the Elderly» [ΙΠΤΗΛ-449], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη ανοικτής, cloud-based αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) και την προσωποποιημένη παροχή τους σε ηλικιωμένα άτομα με νοητικές δυσλειτουργίες, με σκοπό την υποβοήθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους (Διάρκεια: 6 μήνες).

Καταληκτική ημερομηνία: 17-6-2015.
Πληροφορίες: κ. Μπουντανούρ Πόπη, τηλ: 2311/257701-3, e-mail: kalm@iti.gr.

Το ινστιτούτο τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «ECOPOTENTIAL: Improving Future Ecosystem Benefits Through Earth Observations» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-450], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών,  με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων εξαγωγής δεικτών τοπίου και βιοποικιλότητας, ανάπτυξη μοντέλων και υπηρεσιών δεδομένων για την παρατήρηση οικοσυστημάτων και την εκτίμηση της κατάστασής τους με χρήση γεωσκοπικών δεδομένων (Διάρκεια: 7 μήνες).

Καταληκτική ημερομηνία: 19-6-2015.
Πληροφορίες: κ. Μπουντανούρ Πόπη, τηλ: 2311/257701-3, e-mail: kalm@iti.gr.

Το ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Smarter Lignite Open Pit Engineering Solutions (SLOPES)», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Μηχανικός Μεταλλείων,με αντικείμενο Μεταλλευτικός σχεδιασμός, γεωτεχνική μηχανική (εδαφομηχανική, μηχανική πετρωμάτων), χρήση προγραμμάτων Η/Υ μεταλλευτικής και γεωτεχνικήςμηχανικής (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης: 231Ε)

Ένας Μηχανικός Μεταλλείων, με αντικείμενο Γνώσεις γεωτεχνικής μηχανικής (εδαφομηχανική, μηχανική πετρωμάτων, ευστάθεια πρανών), εμπειρία στο σχεδιασμό μεταλλευτικών συστημάτων, ανάπτυξη γεωτεχνικών προσομοιωμάτων με τη χρήση Η/Υ (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης: 232Ε)

Καταληκτική ημερομηνία: 17-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, Fax: 211 1069501

Το ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Ε «eCAIMAN» [Κωδικός θέσης: 235E], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

ΈναςΧημικός μηχανικός,με αντικείμενα Σύνθεση, μορφοποίηση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση νανοϋλικών και νανοϋλών – Σχεδιασμός & ανάπτυξη αντιδραστήρων, συμβατών με αντιδράσεις σύνθεσης νανοδομημένων υλικών (Διάρκεια: 6 μήνες).

Καταληκτική ημερομηνία: 19-6-2015.
Πληροφορίες: κα. Αχίλλα Θωμαΐς, Τηλ.: +30 2310 498 112, Fax: +30 2310 498 130.

Το ινστιτούτο Έρευνας και τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «NANOTRIM- Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για τη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων νανοκλίμακας (Continuous Transistor Sizing Toolset for nanoscale IC optimization)» [Κωδικός θέσης: 218], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού. Τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα αναφοράς (Διάρκεια: 1 μήνας, Τόπος: Βόλος).

Καταληκτική ημερομηνία: 19-6-2015.
Πληροφορίες: κα Όλγα Χατζηδήμου, Τηλ.: 24210-96744, email: ohadjidim@ireteth.certh.gr.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας πατήστε εδώ.

 

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE