Πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού

Πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού

Πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, στο χωριό Γεφύρια του Νομού Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Σχολείων Αγρού. Πρόκειται για την πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου γεωργικής εκπαίδευσης, που στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και εφαρμόζεται σε συνθήκες αγροοικοσυστήματος. Γεωργοί από χωριά του Νομού Καρδίτσας αλλά και από χωριά των Νομών Τρικάλων και Λάρισας συμμετείχαν στη συνάντηση και είχαν την ευκαιρία να μάθουν από τους γεωπόνους-εκπαιδευτές όχι μόνο πώς να επιλύουν προβλήματα των καλλιεργειών τους, αλλά και πώς να τα εντοπίζουν, ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων και πώς οι παράγοντες του αγροοικοσυστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μοντέλο γεωργικής εκπαίδευσης εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι γεωργοί υποδέχθηκαν αυτό το καινοτόμο μοντέλο με πολύ θερμό τρόπο, καθώς, όπως τόνισαν, στα Σχολεία Αγρού η απόκτηση γνώσεων είναι ευκολότερη και περισσότερο ευχάριστη συγκριτικά με παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους. Οι γεωπόνοι εκπαιδευτές συμφώνησαν ότι η μεθοδολογία των Σχολείων Αγρού παρακινεί την ενεργό συμμετοχή των γεωργών διευκολύνοντας έτσι τη μετάδοση της γνώσης. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Το Έργο «Σχολεία Αγρού» χρηματοδοτείται από την πράξη «Εκπόνηση σχεδίων ερευνητικών και τεχνολογικών αναπτυξιακών έργων καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Σχολεία Αγρού (2)

Σχολεία Αγρού (3)

SHARE