ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α” εξαμήνου 2015 και αντίστοιχη παράταση...

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α” εξαμήνου 2015 και αντίστοιχη παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α” εξαμήνου 2015 και αντίστοιχη παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφάσισε ομόφωνα και δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει,

1. Την παράταση της ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για το Α΄ εξάμηνο 2015, την 30.06.2015.

2. Την παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31.08.2015.

3. Παραμένει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2015 έως 31.07.2015.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

SHARE