Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μας

Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μας

Από την τοποθέτηση στο δημοτικό συμβούλιο στις 11-6-2015

Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μας
Ξυλομένος Κώστας

του Ξυλομένου Κωνσταντίνου Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ., MSc – Δημοτικού Συμβούλου Καρδίτσας.

Η προώθηση και η υποστήριξη δράσεων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί στην εποχή μας κυρίαρχες θέσεις τόσο της κοινωνίας όσο και των πολιτικών φορέων. Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου που παρατηρείται από τις αλόγιστες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα έχει δημιουργήσει την ανάγκη για ζήτηση από καθαρές και ήπιες μορφές πηγής ενέργειας, όπως η αιολική. Δυστυχώς όμως, για ακόμη μία φορά στη χώρα μας γινόμαστε μάρτυρες της μετατροπής των πλεονεκτημάτων μιας δράσης που θεωρητικά θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνία σε «κατάρα». Το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο αλλά κυρίως η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την απαίτηση για οποιεσδήποτε μορφής επενδύσεις, έχει δημιουργήσει το περιβάλλον για την αυθαιρεσία μεγάλων ιδιωτικών επενδυτικών ομίλων. Η Ε.Ε. για την προώθηση των ΑΠΕ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους σε κάθε μέλος της έως το 2020, με τους οποίους στη χώρα μας το ποσοστό συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο πρέπει να είναι 20%. Ο στόχος αυτός είναι πρακτικά αδύνατον να επιτευχθεί, αφού ακόμη και οι εκτιμήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κάνουν λόγο για 1.386 MW (ποσοστό 13,8% επί του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα). H αποτυχία της Ελλάδας να πιάσει τον συγκεκριμένο στόχο θα της κοστίζει είτε σε πρόστιμα, είτε σε αναγκαστική αγορά πρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Η ψήφιση του νόμου για τις ΑΠΕ (Ν.4203/2013) που απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, το σύστημα εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η δυνατότητα υψηλής επιδότησης η οποία απομειώνει το συνολικό κόστος της επένδυσης, έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα αιολικά πάρκα αφού το κέρδος είναι ισχυρότερο κίνητρο από την προστασία του περιβάλλοντος.

Το περιεχόμενο της ένστασης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατέθεσε το δίκτυο Φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων, στο οποίο αναλύονται διεξοδικά οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουν οι συγκεκριμένες περιοχές από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών
δεν επιδέχεται κανενός είδους αμφισβήτηση. Η λεπτομερής ανάλυση και η επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη επί συγκεκριμένων θεμάτων, όπως π.χ. η μεταφορά σκυροδέματος πέραν των 2 ωρών που απαιτείται για την κατασκευή των θεμελίων των ανεμογεννητριών, καταδεικνύει την υπεύθυνη και επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος. Λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας ως διπλωματούχος Πολιτικός μηχανικός μελέτησα με αρκετή προσοχή τόσο την ΜΠΕ όσο και την ένσταση που υποβλήθηκε και διαπίστωσα ότι τα συμπεράσματα που εξάγονται καταλήγουν ότι η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια ευκαιριακή δράση από αμφιβόλου φερεγγυότητας εταιρεία που έχει ως μελλοντικό σκοπό την μεταπώληση των αδειών σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η γνωμοδότηση που καλείται το σώμα να πάρει επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση 30 στο σύνολο ανεμογεννητριών για τις 2 συγκεκριμένες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές των Αγράφων, έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Παρόλο αυτά μια μαζική και συντονισμένη αντίδραση από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με το δίκτυο Φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων μπορεί να δώσει μια ηχηρή απάντηση απέναντι στον καιροσκοπισμό και την ανευθυνότητα με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Είναι ευθύνη όλων μας, όση οικολογική συνείδηση και εάν διαθέτουμε, να προστατέψουμε την περιβαλλοντική μας κληρονομιά αντιστεκόμενοι σε κάθε είδους επενδυτική δραστηριότητα που υποβαθμίζει και καταστρέφει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.