Από Σήμερα η Υποβολή μηχανογραφικών: Οι προθεσμίες και η διαδικασία – Πώς...

Από Σήμερα η Υποβολή μηχανογραφικών: Οι προθεσμίες και η διαδικασία – Πώς γίνονται τροποποιήσεις

Από Σήμερα η Υποβολή μηχανογραφικών: Οι προθεσμίες και η διαδικασία – Πώς γίνονται τροποποιήσεις

Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η υποβολή μηχανογραφικών Δελτίων για τους υποψηφίους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν το Μηχανογραφικό τους έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην ειδική σελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: http://exams.it.minedu.gov.gr.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

-Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

-θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

-στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).

-μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.