Συνάντηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑμε τον σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συνάντηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑμε τον σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συνάντηση των βουλευτών  ΣΥΡΙΖΑμε τον σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13-06-2015, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας, Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα, Λάππα Σπύρο και Μιχαλάκη Νίκο, για ζητήματα του κλάδου της Αυτοδιοίκησης.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ταξιάρχης Απόστολος τόνισε την ανάγκη διατήρησης του Δημόσιου χαρακτήρα των ΟΤΑ και αναφέρθηκε σε ζητήματα που άμεσα πρέπει να επιλυθούν, όπως :
1.Η κατάργηση των μνημονιακών νόμων που επέφεραν μειώσεις μισθών, βαθμολογική καθήλωση και αναστολή προσλήψεων προσωπικού με αποτέλεσμα την ερήμωση και την υπολειτουργία των υπηρεσιών.
2. Η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η κατάργηση όλων των επιχειρήσεων και η μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού στους Δήμους, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους που άδικα αποκλείστηκαν, η επίλυση του προβλήματος των εργαζομένων που συμμετείχαν στην εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και δεν διατήρησαν την υπερβάλλουσα προσωπική διαφορά.
3. Η κατάργηση των διατάξεων που δίνει τη δυνατότητα εκχώρησης των υπηρεσιών της καθαριότητας σε ιδιώτες.
4. Το θέμα των Εργαστηρίων Τέχνης του Δήμου Καρδίτσας που καταργήθηκαν και η ανάγκη επαναπρόσληψης των απολυόμενων με νομοθετική ρύθμιση
5. Η άμεση στήριξη και παρέμβαση για την επίλυση του θέματος των ΚΔΑΠ και του «Βοήθεια στο Σπίτι», που πρόκυψε στο Δήμο Καρδίτσας και ταυτόχρονα εξέφρασε την πάγια θέση της Ομοσπονδίας οι συμβάσεις των εργαζομένων σ’ αυτές τις προνοιακές δομές να μετατραπούν σε Αορίστου Χρόνου.
Τονίστηκε τέλος η ανάγκη καθορισμού ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα η ανάγκη υπεράσπισης του δημόσιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
Οι βουλευτές με τη σειρά τους συμφώνησαν ότι η Αυτοδιοίκηση υπήρξε ένα από τα μεγάλα θύματα των πολιτικών λιτότητας, αφού μετά από την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής και του «Καλλικράτη», η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει υποστεί μείωση των θεσμοθετημένων πόρων της σε ποσοστό πάνω από το 60% και έχει οδηγηθεί σε πραγματική οικονομική ασφυξία. Η οικονομική αυτή ασφυξία σε συνδυασμό με την απαγόρευση των προσλήψεων, τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και τη μεταφορά επιπλέον αρμοδιοτήτων στους δήμους χωρίς τη μεταφορά των αναγκαίων πόρων, οδήγησαν σε κατάρρευση την Αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα, σε συνδυασμό με το καθεστώς επιτροπείας, προετοίμασαν το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών και τον εκμηδενισμό των ελάχιστων κοινωνικών παροχών.
Οι τρεις βουλευτές τόνισαν, ότι η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από μία ριζική ανατροπή του «Καλλικράτη» και από την αντικατάστασή του από ένα νέο ριζοσπαστικό, πραγματικά δημοκρατικό και συμμετοχικό θεσμικό πλαίσιο.
Είναι θέμα ζωτικής σημασίας να μην είναι απλώς διαχειριστικός ο ρόλος των δήμων, να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότησή τους και να διατηρηθούν οι κοινωνικές δομές τους, ώστε να έχουν πρωτεύουσα θέση στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Γι’ αυτό η κυβέρνηση θα φέρει σύντομα προς δημόσια διαβούλευση ένα νέο, πλήρες χωροταξικό και θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε αφενός να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας και αφετέρου οι ΟΤΑ να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, με σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης και επαρκή κατανομή των πόρων .

συριζα_οτα
Επίσης οι βουλευτές αναφέρθηκαν και στις πρώτες τομές για την καλύτερη λειτουργία του κράτους που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο γίνονται πλέον πράξη πολλές από τις προτάσεις που αποτελούσαν διεκδικήσεις και των εργαζομένων, αλλά και όλων των προοδευτικών φορέων της Αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος 4325/15 κάνει ένα πρώτο βήμα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποκαθιστώντας παράλληλα αδικίες των μνημονιακών πολιτικών που υλοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό του Δημόσιου τομέα με μια σειρά από μέτρα, όπως την απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων στις απεργίες, τον εξορθολογισμό του πειθαρχικού δικαίου , τη συμμετοχή των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια, την επαναφορά των απολυόμενων και την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Στόχος μας είναι μια Αυτοδιοίκηση πιο κοντά στον πολίτη και πιο δημοκρατική, κατέληξαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

SHARE