Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «ΠΕΓΑ – Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης, ως εξής:

ΘΕΣΗ 16: Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο ταυτόχρονου σχεδιασμού προϊόντων και εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΘΕΣΗ 18: Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής,Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ σε αντικείμενο σχετικό με την οπτική αναπαράσταση

ΘΕΣΗ 19: Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός,Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο αλληλεπίδρασης στρατηγικών των επιχειρήσεων σε δίκτυα πράσινης καινοτομικής οικονομικής δραστηριότητας

ΘΕΣΗ 20: Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός, Διδακτορικό στο πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας με εφαρμογή εργαλείων από τα πεδία της συστημικής θεωρίας και των σπουδών επιστήμης & τεχνολογίας

ΘΕΣΗ 21: Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο ταυτόχρονου σχεδιασμού προϊόντων και εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΘΕΣΗ 23: Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής,Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ σε αντικείμενο σχετικό με την οπτική αναπαράσταση

ΘΕΣΗ 24: Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο αλληλεπίδρασης στρατηγικών των επιχειρήσεων σε δίκτυα πράσινης καινοτομικής οικονομικής δραστηριότητας

ΘΕΣΗ 25: Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός, Διδακτορικό στο πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας με εφαρμογή εργαλείων από τα πεδία της συστημικής θεωρίας και των σπουδών επιστήμης & τεχνολογίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 22-6-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ee.uth.gr/

Για περισσότερες θέσεις εργασίας πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE