Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Την 23 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 10/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

 1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης(6 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής ( 2 αιτήσεις) Εισηγήτρια  Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(2 αιτήσεις) Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης .( ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΓΕΩΡ ) Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.

5ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.( ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΑΧ.  ) Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.

6Ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω     προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης.( ΚΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)  Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.

7o  Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δένδρων στο 1ο Νεκροταφείο. Εισηγητής :Αραμπατζής Δημήτριος

8oΣυζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στον αύλειο χώρο του Α΄& Β΄ Βρεφονηπιακού  σταθμού. Εισηγητής :Αραμπατζής Δημήτριος

9oΣυζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για  κοπή δέντρου στο Αθλητικό Πάρκο Καρδίτσας. Εισηγητής :Αραμπατζης Δημήτριος

10oΣυζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της Μπιζανίου στην συμβολή με την Κρέσνας. Εισηγητής :Αραμπατζής Δημήτριος

11Ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την τοποθέτηση, από τον Φιλοζωικό όμιλο, με δικά του έξοδα, ειδών για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, καθώς και καλαθάκια για την καθαριότητα των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων σε διάφορα σημεία της πόλης.

12ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο 1Ο Λύκειο Καρδίτσας επί της οδού Μυρμιδόνων στον Σύλλογο Καναρινιών & Αγρίων Πουλιών Θεσσαλίας προκειμένου να πραγματοποιήσει την ετήσια  έκθεση στις 8 έως 15 Νοεμβρίου 2015.

13ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης εκμίσθωσης ή μη, του δημοτικού καταστήματος Ι -22 της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας επί της οδού Αβέρωφ. Εισηγητής :Αναστάσιος Καρράς

14o Συζήτηση και γνωμοδότηση , που αφορά την μείωση ή μη, μισθωμάτων εκμισθωμένων καταστημάτων του Δήμου Καρδίτσας (άρθρο 9 Ν. 4071/2012) Εισηγητής :Αναστάσιος Καρράς

15o Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την παράταση μίσθωσης, δημοτικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας . Εισηγητής :Αναστάσιος Καρράς

16o Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την εκμίσθωση του Ι-2, δημοτικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. Εισηγητής :Αναστάσιος Καρράς

17o Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επί  αιτήσεως του κ. Πανάγου Ευαγγέλου ,  για την παραχώρηση κατά χρήση χώρου για την πραγματοποίηση Μότο – Καλλιστείων, στις 04 Ιουλίου 2015 , στο Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς του Δημου Καρδίτσας.

18o Συζήτηση & λήψη απόφασης, επί  αιτήσεως του Φιλοζωικού ομίλου για την παραχώρηση κατά χρήση χώρου, στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου του Αστέρα, του Δήμου Καρδίτσας ,  στις 06 Ιουλίου 2015 για την πραγματοποίηση συναυλίας Καρδιτσιωτών καλλιτεχνών  με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για τις ανάγκες του καταφυγίου του Συλλόγου.

19o Συζήτηση & λήψη απόφασης επί  αιτήσεως του κ. Ζούκα Ιωάννη για λογαριασμό της ΚΝΕ για την παραχώρηση κατά χρήση χώρου, πίσω από το κέντρο Παυσίλυπο για την πραγματοποίηση του 41ο φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ, στις 4 & 5/9/2015.