Υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ

Υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ EXELIXIS

Υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EXELIXIS η θεωρητική κατάρτιση ενός ακόμη προγράμματος κατάρτισης ανέργων Voucher.
Το πρόγραμμα με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συνολικής διάρκειας 600 ωρών με 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 480 ώρες πρακτική άσκηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ» με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους καταρτιζόμενους ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας
Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης απέκτησαν γνώσεις σε θέματα σχετικά με:
• Την Οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης
• Την επαγγελματική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας
• Την διοικητική υποστήριξη της επιχείρησης
• Τις δημόσιες σχέσεις
• Τις τεχνικές επικοινωνίας κατά την διάρκεια της πώλησης
• Τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας
• Την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
• Τις βασικές αρχές εργατικού δικαίου
• Την χρήση βασικών προγραμμάτων στον υπολογιστή

IMG_20150617_191716

Οι καταρτιζόμενοι έχουν ήδη προωθηθεί σε επιχειρήσεις της περιοχής μας με στόχο την εξειδίκευση στο θεματικό αντικείμενο του προγράμματος, την γνωριμία του περιβάλλοντος της αγοράς εργασίας και την απόκτηση ουσιαστικών προσόντων ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, μία θέση στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

post all exelixis

SHARE