Αποκατάσταση αδικιών με το νομοσχέδιο για την «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...

Αποκατάσταση αδικιών με το νομοσχέδιο για την «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών

Αποκατάσταση αδικιών με το νομοσχέδιο για την «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών

Με ευρεία πλειοψηφία έγινε δεκτό από την Ολομέλεια της Βουλής το «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο τόσο επί της αρχής, όσο και επί των άρθρων. Το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει ζητήματα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούμενων με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αγροτών και κατοίκων εξωτερικού ομογενών, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση, που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος αν και ψηφίστηκε το 2013, μετέθεσε την εφαρμογή του για ένα χρόνο μετά και επομένως θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος για τα εισοδήματα του 2014.
Με την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου απαλλάσσονται οι αγρότες από την υποχρέωση να δηλώνουν τεκμαρτό εισόδημα για την ιδιόχρηση αγροτικής γης και κατά συνέπεια να φορολογούνται γι” αυτό. Επιλύει δηλαδή το επείγον ζήτημα της συμπλήρωσης του εντύπου ΑΑ-ΓΗΣ. Ο νόμος 4172/2013 προέβλεπε, ότι για την φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων που αφορούν στην ιδιόχρηση των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, έπρεπε να συμπληρωθούν έντυπα ΑΑ-ΓΗΣ προκειμένου να προσδιοριστεί η αντικειμενική αξία του κάθε αγροτεμαχίου.
Η συμπλήρωση όμως των προβλεπομένων εντύπων ΑΑ-ΓΗΣ, είναι πολύ χρονοβόρα, και με πολύ μεγάλο κόστος, καθώς ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας πρέπει να γίνει από συμβολαιογράφο. Επιπλέον, το μέτρο δημιουργεί μεγάλες αδικίες για καλλιεργούμενα αγροτεμάχια με μεγάλες αντικειμενικές αξίες που έχουν την ίδια όμως ακαθάριστη πρόσοδο με άλλα πολύ μικρότερης αντικειμενικής αξίας.

Όπως είχε επισημάνει και η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, το νομοσχέδιο αυτό έχει ως στόχο να διορθώσει μέρος των αδικιών που υπάρχουν στους φορολογικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί και ισχύουν τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα, υπήρχαν πολλές εντάσεις από αγρότες, εργαζόμενους με «μπλοκάκι» καθώς και από εκείνους που φαίνεται να έχουν εισπράξει το 2014 τόκους καταθέσεων λίγων λεπτών του ευρώ και ενώ δεν έχουν άλλα εισοδήματα αλλά διαθέτουν ένα μικρό αυτοκίνητο ή ένα σπίτι πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων και καλούνται να πληρώσουν φόρους 3.000 και 4.000 ευρώ.
Το νομοσχέδιο λοιπόν, προβλέπει ότι «δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες /συζύγους».
Πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν ευνοϊκότερα την φορολόγηση των αγροτών. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι:
1. Οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στην αγροτική οικονομία, των οποίων προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, παραμένουν αφορολόγητες.
2. Οι αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες παραμένουν αφορολόγητες μέχρι τα 12.000 ευρώ, ενώ προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Με την ρύθμιση αυτή καλύπτεται περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων, επιτρέποντας έτσι να παραμείνει αφορολόγητο το σύνολο του εισοδήματος από επιδοτήσεις της μικρής και μεσαίας αγροτιάς.
3. Η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες περιορίζεται στο μισό, δηλαδή από το προβλεπόμενο 55%, στο 27,5%.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω για την Κυβέρνηση άμεση προτεραιότητα αποτελεί η θεσμοθέτηση μέτρων που αποκαθιστούν τεράστιες αδικίες των προηγούμενων κυβερνήσεων, προκειμένου να ανακουφιστεί ο λαός από τα δυσβάστακτα μνημονιακά μέτρα. Αυτή ήταν εξαρχής η δέσμευση της νέας Κυβέρνησης και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πραγματοποίησή της.

 

Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου
Σπύρος Λάππας
Νίκος Μιχαλάκης
Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ

SHARE