Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας για τους Παιδικούς Σταθμούς

Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας για τους Παιδικούς Σταθμούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας για τους Παιδικούς Σταθμούς

Ο Σύλλογος Γυναικών ν. Καρδίτσας στην μακρά πορεία του (39 χρόνια) στην κοινωνία της Καρδίτσας, έχει σαν μόνιμο μέλημα την διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα των γυναικών, αλλά και συνολικότερα των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής μας, με κορυφαία για μας τα ζητήματα της μητρότητας, δηλαδή της ίδιας της ζωής. Τα προβλήματα των εργαζομένων κύρια γυναικών τα έχουμε σημαία μας.

Βαθειά πίστη μας είναι ότι τα υπαρκτά προβλήματα των παιδικών σταθμών λύνονται μόνο με συντονισμένο αγώνα, εργαζομένων, γονιών, λαϊκού κινήματος. Πάντως με κανένα τρόπο δεν λύνονται με αντεγκλήσεις μέσα από τον τύπο, όπως αυτό διαφαίνεται από σχόλιο αρμόδιου αιρετού για το θέμα. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο.

Είμαστε έτοιμες να καταθέσουμε τις ανησυχίες μας και τις προτάσεις μας από όποιον μας ζητηθεί. Και οπωσδήποτε θα συναντηθούμε σε αγώνες μαζί με τις εργαζόμενες που προφέρουν με αυτοθυσία τον καλύτερο εαυτό τους και τους γονείς.