Αλλαγές στο Αρχείο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων

Αλλαγές στο Αρχείο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΤΕΕ για την έναρξη λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα του Ν.4178 της εφαρμογής για το συμψηφισμό των προστίμων του με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας αυθαιρέτων, το ΥΠΑΠΕΝ προχώρησε, από τις 19 Ιουνίου 2015, στην ανάλογη
προσαρμογή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Αρχείου Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων. Συγκεκριμένα κατά την εισαγωγή μιας νέας ενεργειακής επιθεώρησης στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων έχουν προστεθεί στο πεδίο «Λόγος Έκδοσης Πιστοποιητικού» οι επιλογές «ΠΕΑ 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης του Ν.4178/2013» και «ΠΕΑ 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης του Ν.4178/2013», οι οποίες αφορούν στην έκδοση ΠΕΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 20 του
Ν.4178/2013 (συμψηφισμός των προστίμων για την ενεργειακή αναβάθμιση, διαδικασία που εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθ. οικ.42554/11.8.2014 Απόφαση  αν. Υπ. Οικ.& ΥΠΕΚΑ και την οικ.42575/11.8.2014 Απόφαση αν. Υπ.ΠΕΚΑ). Στο ίδιο πεδίο έχουν προστεθεί επίσης οι επιλογές «ΕΠΠΕΡΑΑ κ.π. 1.12 / Δημόσια Σχολικά Κτίρα – δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση» και «ΕΠΠΕΡΑΑ κ.π. 1.13 / Ο.Τ.Α. «Εξοικονομώ ΙΙ» – δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση».