Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί η Β΄ φάση της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ...

Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί η Β΄ φάση της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με νέο τρόπο μοριοδότησης.

Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί η Β΄ φάση της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με νέο τρόπο μοριοδότησης.

Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση της δεύτερης φάσης του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας που αφορά στην κάλυψη αναγκών σε Υπουργεία, Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.
Από το σύνολο των 2.417 θέσεων οι 2.323 αφορούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι 94 στο Υπουργείο Τουρισμού.
Σύμφωνα με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος αλλάζει ο τρόπος μοριοδότησης των ανέργων σε σχέση με εκείνον της πρώτης φάσης της κοινωφελούς εργασίας, ώστε να επωφελούνται περισσότερο οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α) και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.
Ειδικότερα, για τους ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών προβλέπεται μοριοδότηση με 40 μόρια, όταν στην προηγούμενη πρόσκληση για την κοινωφελή εργασία στους Δήμους η μοριοδότηση για την ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 25 μόρια.
Προβλέπεται η ενίσχυση με 15 μόρια στους ανέργους οι οποίοι παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό από 50% και άνω.
Προβλέπεται επίσης η πριμοδότηση με 10 επιπλέον μόρια στους ανέργους με παιδιά , ανήλικα ή ενήλικα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Οι άνεργοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα λαμβάνουν και τα μόρια με βάση το κριτήριο ύπαρξης ή μη ανήλικων τέκνων.
Κατά τα λοιπά τα κριτήρια μοριοδότησης των ανέργων ορίζονται και σε αυτή την πρόσκληση με βάση το χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας των υποψηφίων, το εισόδημά τους, την ύπαρξη ή μη ανήλικων τέκνων και την ηλικία τους.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-1

Οι αιτήσεις των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον Οργανισμό αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις εργασίας θα είναι διάρκειας πέντε μηνών και οι άνεργοι θα έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

 

Πίνακες ειδικοτήτων

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-2

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-3

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-4

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-5post all exelixis