Προετοιμασία του Δήμου Καρδίτσας ενόψει των Περιφερειακών Αγώνων Υπερελαφρών Αεροσκαφών

Προετοιμασία του Δήμου Καρδίτσας ενόψει των Περιφερειακών Αγώνων Υπερελαφρών Αεροσκαφών

Προετοιμασία του Δήμου Καρδίτσας ενόψει των Περιφερειακών Αγώνων Υπερελαφρών Αεροσκαφών

O Δήμος παραχώρησε το χώρο του αεροδρομίου Μυρίνης για την φιλοξενία αγώνων με διοργανωτή την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία στις 27 και 28 Ιουνίου.

Στις 27 και 28 Ιουνίου, το δημοτικό Αεροδρόμιο Καρδίτσας φιλοξενεί για πρώτη φορά Περιφερειακούς Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών. Η ΕΛΑΟ (Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία) αιτήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας την παραχώρηση του χώρου για την διεξαγωγή των αγώνων τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Το αίτημα έγινε δεκτό από την Επιτροπή Διαχείρισης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. Η διοργάνωση των αγώνων θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Υπερελαφρών Αεροσκαφών της ΕΛΑΟ.

Οργανωτής των αγώνων είναι η Αερολέσχη Ν. Καρδίτσας, ενώ την επίβλεψη και εκτέλεση των αγώνων έχει η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) η οποία και αιτήθηκε την παραχώρηση του χώρου από το Δήμο για την διεξαγωγή των αγώνων τις προαναφερόμενες ημερομηνίες

Εκ μέρους του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του δημοτικού αεροδρομίου, ολοκληρώνονται όλες οι ενέργειες προετοιμασίας του χώρου και του εξοπλισμού για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

3a

1a

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το Σάββατο 20 Ιουνίου στο χώρο του δημοτικού αεροδρομίου Καρδίτσας, ο προγραμματισμένος τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας του πυροσβεστικού εξοπλισμού για το 3ο τρίμηνο του 2015 (Ιούλιο έως Σεπτέμβριο).

Η επίδειξη και δοκιμή των μέσων πυρόσβεσης έγινε παρουσία των τακτικών μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Λειτουργίας (ΕΔΛ) του Αεροδρομίου Μυρίνης, από τον αρμόδιο υπάλληλο και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ και στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Αεροδρομίου και υπογράφηκε πρωτόκολλο ελέγχου και ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαχείρισης Λειτουργίας, προκειμένου να συζητήσει και να διασφαλίσει, ότι εκ μέρους των διοργανωτών θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ αδειοδότησης και ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους αεροπορικούς κανονισμούς.

SHARE