Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη απαρτίαπραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ...

Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη απαρτίαπραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

Κώστας Παπαλός: Τεράστια η συνεισφορά της ΑΝΚΑ στην ανάπτυξη του τόπου

Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη απαρτίαπραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη απαρτία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. τη Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της πρώην ΤΕΔΚ Νομού Καρδίτσας. Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την παρουσίαση, από τον Πρόεδρο κ. Κώστα Παπαλό, του απολογισμού του 2014 ο οποίος είναι ο τελευταίος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του, είπε ο κ. Παπαλός, χαρακτηρίστηκε από τη σκληρή προσπάθεια που κατέβαλε η Διοίκηση σε στενή συνεργασία με τα στελέχη της εταιρίας, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις μεγάλες συνέπειες που αυτή είχε τόσο στα προγράμματα, στον τρόπο λειτουργίας και στον κύκλο εργασιών της εταιρίας, όσο και στις δραστηριότητες των μετόχων αυτής.

Η έναρξη της θητείας του ΔΣ, συνέχισε ο κ. Παπαλός, συνοδεύτηκε από τις μεγάλες αλλαγές του προγράμματος «Καλλικράτης» που επίσης επηρέασαν τη λειτουργία της εταιρίας, αφαιρώντας ή ακυρώνοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα που απέκτησε με μεγάλο κόστος, όπως η διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, την οποία διατηρεί ακόμη. Η ΑΝ.ΚΑ ΑΕ κατάφερε να εξισορροπήσει την δύσκολη συγκυρία και από το 2012 επέστρεψε στις κερδοφόρες εταιρικές χρήσεις. Αυτό οφείλεται στις εξής παραμέτρους:
• Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία συνέβαλε στη μείωση κατά τα δύο τρίτα του κόστους δανεισμού, παρότι ο στόχος του μηδενισμού του δεν επετεύχθη.
• Στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, στη μείωση των στελεχών της εταιρίας, στην περικοπή του κόστους μισθοδοσίας και των αμοιβών των στελεχών που συνεργάζονται με την εταιρία, καθώς και στον περιορισμό του κόστους διοίκησης, το οποίο ουσιαστικά έχει μηδενιστεί μετά την παραίτηση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ από τις αποζημιώσεις που χορηγούνταν προ κρίσης.
• Στην συνεχή προσπάθεια των στελεχών της εταιρίας, τα οποία σχεδιάζουν αδιαλείπτως και υποβάλλουν καινοτόμες προτάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κρίσης, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος.
• Στη σταθεροποίηση του κύκλου των εργασιών στα επίπεδα των 600.000€, παρότι αυτός υπολείπεται από το συνηθισμένο – προ κρίσης – ύψος (1,5-2 εκ. €) το οποίο, όπως εκτιμάται, δύσκολα θα επανέλθει, λόγω των γενικότερων συγκυριών.
• Συμπερασματικά, το ΔΣ πήρε αποφάσεις και έλαβε μέτρα που αποκατέστησαν την ισορροπία στη λειτουργία της εταιρίας, το κύρος, τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια της δράσης της.

Καταλήγοντας ο κ. Παπαλός, ευχαρίστησε τα στελέχη της εταιρίας, τόσο αυτά που εξακολουθούν να συνεργάζονται με την εταιρία, όσο και αυτά που διέκοψαν τη συνεργασία λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών που επέφερε η οικονομική κρίση. Η ΑΝΚΑ θεωρεί αυτά τα στελέχη, όπως μέχρι τώρα, έτσι και στο μέλλον, «δικούς της ανθρώπους». Επίσης, ευχαρίστησε τους μετόχους της εταιρίας για τη στήριξή τους και ιδιαίτερα όσους ανταποκρίθηκαν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Τέλος, κάλεσε τους τοπικούς φορείς – μετόχους να στηρίξουν τη λειτουργία της εταιρίας, να διαφυλάξουν την πολύτιμη για το Νομό τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό κύρος που απολαμβάνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία, η οποία έγινε σε κλίμα σύμπνοιας και συναίνεσης. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – που εκλέχτηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ – είναι:

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΥΡΩΝ
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΣΙΡΑΣ ΑΡΗΣ

Τέλος, συζητήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε, επίσης, ομόφωνα. Το ύψος της ανέρχεται στα 180.000€ και αντιστοιχεί, περίπου, στο ποσό που δεν καλύφτηκε κατά την προηγούμενη αύξηση. Το νέο ΔΣ, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, θα οργανώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

SHARE