Το Επάγγελμα του Μηχανικού σήμερα

Το Επάγγελμα του Μηχανικού σήμερα

Το Επάγγελμα του Μηχανικού σήμερα

Γράφει ο Κωνσταντίνος Αθανασίου:

Επιστήμες μηχανικών είναι  οι εφαρμοσμένες επιστήμες που ασχολούνται με τη μελέτη, σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, υλοποίηση/εφαρμογή, κατασκευή, παραγωγή, συντήρηση και βελτίωση δομών, υποδομών, εγκαταστάσεων, συστημάτων, μηχανών, συσκευών, υλικών και διαδικασιών, η κάθε μία στο δικό της γνωστικό αντικείμενο. Ο ευρύς τομέας αναφέρεται στην πρακτική εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων, κυρίως από τις θετικές επιστήμες, με στόχο την επίλυση τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η αποδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας , οι  φόβοι της Ελληνικής κοινωνίας και η επενδυτικής πολίτικης του Κράτους έχει κατακερματίσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Έλληνες μηχανικοί θεωρούν αβέβαιο το μέλλον τους ως ενεργοί επαγγελματίες, όχι μόνο ως εργολάβοι ή τοπογράφοι κτλ αλλά και ως μόνιμοι σ αυτή την χώρα. Η στροφή των νεαρών σε ηλικία μηχανικών στην απασχόληση  κατασκευής έργων στο εξωτερικό γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες μηχανικών προσπαθούν να  διατηρήσουν το πελατολόγιο τους με χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα να εξευτελίζουν το επάγγελμα καθημερινά.

Το Ελληνικό κράτος έχοντας σταματήσει τις δαπάνες για δημόσια έργα, κάνει συνεχώς προσπάθειες ώστε να  επιλύσει γραφειοκρατικά προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλιση των μηχανικών που εργάστηκαν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δεδομένου ότι οι επιβλέποντες φορείς, οι οποίοι προσλαμβάνουν και απασχολούν τους ανέργους στα πλαίσια του συγκεκριμένου Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ., δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ενημέρωσης του Ο.Α.Ε.Δ., σχετικά με τον συνολικό αριθμό των ωφελουμένων που είναι υπακτέοι στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας, επανήλθε με νεότερο υπενθυμιστικό έγγραφο (υπ” αρ. πρωτ. Φ.80000/20522/946/15-01-2015) προκειμένου οι επιβλέποντες φορείς σε συνεργασία με τους ωφελούμενους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 20 του νέου ν. 4255/2014. Επίσης κατανοεί ότι έχει ζημία με τις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου καθώς γίνονται καθημερινοί διακανονισμοί για τις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το επάγγελμα του μηχανικού δεν αποτελεί μέρος των θετικών επιστήμων αλλά μέρος των ανθρωπιστικών επιστημών διαδραματίζοντας την θεωρία του  Douglas McGregor (https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y) μόνο που το αν μπορεί ένας μηχανικός να αποδώσει αυτή τη φορά θα είναι το καλό ή το κακό κράτος ή η επενδυτική ή μη επενδυτική πολιτική της ΕΕ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤ ΕΕΤΕΜ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΤ ΝΟΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

SHARE