Το Σχέδιο Νόμου με την Διάταξη Μείωσης Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΤΑΑ

Το Σχέδιο Νόμου με την Διάταξη Μείωσης Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΤΑΑ

Το Σχέδιο Νόμου με την Διάταξη Μείωσης Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΤΑΑ

Το σχέδιο Νόμου με τίτλο «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», όπως κατατέθηκε στην Βουλή. Τα άρθρα που ενδιαφέρουν τους Μηχανικούς είναι τα 36, 37, 38 (Μέρος Τρίτο), που αναφέρονται στις ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.