Στην Καρδίτσα στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων

Στην Καρδίτσα στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων

Στην Καρδίτσα στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων

Στην Καρδίτσα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων (πρώην Α. Σ. Φυσικής Διατροφής Σαλιγκαριών) το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Π.Ε.Δ. στην ΑΝ.ΚΑ., Μ. Αλεξάνδρου 34.

Ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Σαλιγκαροτρόφων ιδρύθηκε το 2010, αρχικά με την ονομασία Α.Σ. Φυσικής Διατροφής Σαλιγκαριών, από 10 περίπου μέλη – εκτροφείς που αποφάσισαν να συνεργαστούν για να λύσουν από κοινού τα διάφορα θέματα εκτροφής. Ο συνεταιρισμός πλέον αποτελείται από περίπου 40 μέλη με εκτροφεία όλων των τύπων.

Βασικοί στόχοι του συνεταιρισμού είναι :

  • Η επίλυση προβλημάτων  στην εκτροφή του σαλιγκαριού,
  • Η μεγιστοποίηση και προώθηση της παραγωγής,
  • Η κρατική αναγνώριση και η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου προστασίας της εκτροφής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη συνέλευση είναι:

  • Ανασκόπηση Α” Εξαμήνου 2015.
  • Οικονομικά θέματα
  • Προώθηση και Διάθεση Προϊόντος
  • Μεταποίηση Προϊόντος
  • Τροποποίηση Καταστατικού
  • Εγγραφές και Διαγραφές Μελών