Υπεύθυνος/-η Γραφείου Προσωπικού στα Τρίκαλα

Υπεύθυνος/-η Γραφείου Προσωπικού στα Τρίκαλα

Υπεύθυνος/-η Γραφείου Προσωπικού στα Τρίκαλα

skywalker

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού.

H Adecco, για λογαριασμό εταιρίας-πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας στον κλάδο του λιανεμπορίου αναζητά ένα (1) άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων:

 

Υπεύθυνος/-η Γραφείου Προσωπικού (Τρίκαλα)
(Κωδ. θέσης: S-722/52031)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Περιφερειακό Διοικητικό Διευθυντή και θα έχει την ευθύνη του Γραφείου Προσωπικού της Περιφέρειας της Κεντρικής Ελλάδας με έδρα τα Τρίκαλα.

Θα διοικεί και συντονίζει την ομάδα του Γραφείου Προσωπικού αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και την Περιφέρεια, καθώς και αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περιγραφή Θέσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού στην Περιφέρεια
Τήρηση της εταιρικής βάσης εισερχόμενων βιογραφικών
Επικοινωνία με τους υποψηφίους της Περιφέρειας για καθορισμό συναντήσεων
Συμμετοχή σε Κέντρα αξιολόγησης υποψηφίων ή συνεντεύξεις
Οργάνωση και συντονισμός των διαδικασιών ένταξης των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων
Παρακολούθηση της ροής δημιουργίας συμβάσεων εργασίας της Περιφέρειας
Διασφάλιση της σωστής διαχείρισης της ωρομέτρησης εργαζομένων
Σύνταξη αναφορών σχετικά με δείκτες απόδοσης του Γραφείου Προσωπικού
Έλεγχος της σωστής εφαρμογής νέων και υφιστάμενων εταιρικών οργανωτικών οδηγιών

Προφίλ Υποψηφίου

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας, Πολιτικών Επιστημών.
Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον (3) τριών ετών στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέση με αποδεδειγμένη εμπειρία διοίκησης ομάδας
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση της Γερμανικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης ομάδας
Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση στη αποτέλεσμα

Παροχές Εταιρίας

Ανταγωνιστικός μισθός
Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού πατήστε εδώ