ΟΑΕΕ-Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015

ΟΑΕΕ-Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015

ΟΑΕΕ-Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015

Ο ΟΑΕΕ με ανακοίνωση του υπενθυμίζει τους οφειλέτες ότι την Τρίτη 30.6.2015 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής:

– η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4152/2013, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 2.6.2015 προσαυξημένη κατά 15%,

– η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4321/15 καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 2.6.2015 χωρίς προσαύξηση.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

· Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

· Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα

SHARE