Αποφάσεις του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τα Ειδοποιητήρια Α Εξαμήνου 2015

Αποφάσεις του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τα Ειδοποιητήρια Α Εξαμήνου 2015

Αποφάσεις  του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τα Ειδοποιητήρια Α Εξαμήνου 2015

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη  απόφαση 16/353/25.06.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α  παρατείνονται :

α) Για τους προ του 1993 ασφαλισμένους η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α ́εξαμήνου 2015 την 31/07/2015 και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών Α ́εξαμήνου 2015 την 31/08/2015.

β) Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α ́εξαμήνου 2015 την 31/08/2015 και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών Α ́εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.

Επίσης, μετά από σχετική απόφαση-εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση 16/353/25.06.2015, την διακοπή λειτουργίας και  το κλείσιμο των Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και του Τ.Π.Ε.Δ.Ε., λόγω της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος), το διάστημα από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι 15/07/2015 ημέρα Τετάρτη