ΠΕΣΕΔΕ: Αναβολή διαγωνισμών, λόγω των ειδικών συνθηκών

ΠΕΣΕΔΕ: Αναβολή διαγωνισμών, λόγω των ειδικών συνθηκών

ΠΕΣΕΔΕ: Αναβολή διαγωνισμών, λόγω των ειδικών συνθηκών

Την αναβολή διαγωνισμών για την ανάθεση Δημόσιων Έργων, λόγω των  ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω της ισχύος της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας», ζητά η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων- ΠΕΣΕΔΕ από τους αρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Σταθάκη και Σπίρτζη, από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς της χώρας, αλλά και από τα άλλα Υπουργεία.

Ειδικότερα, επισημαίνει με επιστολή της: 

«Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες & Κύριοι υπεύθυνοι των αναθετουσών Αρχών & Φορέων της Χώρας, Μετά την ισχύ της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65 Α/28-06-2015), παρακαλούμε για άμεση αναβολή των διαγωνιστικών διαδικασιών, με ημερομηνία διεξαγωγής από την ισχύ της ΠΝΠ 28/06/2015, έως την ομαλοποίηση της διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την εκπνοή της ισχύος της ΠΝΠ, δηλαδή έως 07/07/2015. Λόγω της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, αλλά και λόγω της διάχυτης αβεβαιότητας, οι διαγωνισμοί που τυχόν θα διενεργηθούν, δεν θα έχουν την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας».