Το 50% της σύνταξής τους θα λάβουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ

Το 50% της σύνταξής τους θα λάβουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ

Το 50% της σύνταξής τους θα λάβουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ

Ένα μέρος μόνο από τη συνολική σύνταξη του ΟΑΕΕ θα καταβληθεί στους χιλιάδες συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς τελικά δεν βρέθηκε το σύνολο της απαιτούμενης κρατικής χρηματοδότησης, για να πληρωθούν ολόκληρες οι συντάξεις. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ, προκειμένου να δοθεί στους συνταξιούχους του Ταμείου έστω ένα μέρος των συντάξεων τους.