Τα εκλογικά τµήματα και καταστήµατα ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νοµού Καρδίτσας του Δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015

    Τα εκλογικά τµήματα και καταστήµατα ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νοµού Καρδίτσας του Δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015

    Με κατεπείγον έγγραφο η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ανακοίνωσε τα εκλογικά τµήματα και καταστήµατα ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νοµού Καρδίτσας του ∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015.

    Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.

    SHARE