Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας

Με έγγραφό του ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  γνωστοποιεί ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.dimoskarditsas.gov.gr) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (τεύχη και σχέδια) της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας»

Για να δείτε το έγγραφο και τα συνημμένα αρχεία πατήστε εδώ.

Αναλυτικά το έγγραφο:


ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Σχετικό: Α) Αρ. Πρωτ. 1988/113584/26-6-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 1/7/2015, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.dimoskarditsas.gov.gr) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (τεύχη και σχέδια) της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας».

Παρακαλούμε το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως και ενδεχομένως ηλεκτρονικά μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία (κα. Μούστου Φωτεινή, τηλ. 24413 54842).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δεί τα πληρη αρχεία της μελέτης εδώ. Σε περίπτωση οποιαδήποτε προβλήματος μπορείτε να στείλετε σχετικό μηνυμα στη διευθυνση:black@dimoskarditsas.gov.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 24413 50777.

Ε.Δ.

Χρον.Αρχ.
Φ.5.19.1.α

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ