ΟΑΕΔ: Προσλήψεις ωρομισθίων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις ωρομισθίων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις ωρομισθίων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες για τα προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις που θα γίνουν αφορούν σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2015-2016.
Οι αιτήσεις από τους υποψηφίους υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier.

Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν είτε μόνο την Περιφέρεια Αττικής, είτε μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ακολούθως οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα έχουν υποβάλλει θα αξιολογηθούν και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2015-2016.
Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν περισσότερες της μίας ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην αίτηση που θα υποβάλλει ή αποστείλει να ζητήσει να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφέρειας που έχει δηλώσει.

Όσοι υποψήφιοι ωρομίσθιοι υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2013-2014 και μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής ή επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κλπ που αποκτήθηκαν από 21 Ιουνίου του 2013 έως και τις 05/07/2015 καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.
Όσοι υποψήφιοι ωρομίσθιοι δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ. έτος 2013-2014, θα πρέπει να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Για τους υποψήφιους ωρομίσθιους των παρακάτω κατηγοριών ισχύουν τα εξής:
* Πολιτικοί ΑΣΕΤΕΜ.
*Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ.
* Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ.
*Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ.
*Πολιτικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ.
* Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ.
* Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ.
* Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ.

Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση το σχ. έτος 2013-2014, εκτός από τα επιπλέον δικαιολογητικά των δύο τελευταίων χρόνων που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου και τον βασικό τίτλο σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι των κλάδων Κομμωτικής οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση το σχ. έτος 2013-2014, εκτός από τα επιπλέον δικαιολογητικά των δύο τελευταίων χρόνων που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπροσθέτως και το σύνολο της επαγγελματικής τους προϋπηρεσίας των τελευταίων 7 ετών, δηλ. από τις 06/07/2000 έως τις 05/07/2015.

Οι αιτήσεις για να διαβιβαστούν στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016, θα πρέπει να σταλούν στην εξής διεύθυνση:
Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

εχελιχισ τεστ

 

SHARE