Ποινή φυλάκισης σε όσους δεν αποδέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Ποινή φυλάκισης σε όσους δεν αποδέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Ποινή φυλάκισης σε όσους δεν αποδέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι :

Η αποδοχή από όλους τους συναλλασσόμενους των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας είναι υποχρεωτική για όσο διάστημα είναι κλειστές οι τράπεζες. Η άρνηση της πληρωμής τιμωρείται με φυλάκιση, πρόστιμο και άλλες κυρώσεις, όπως διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 66 Α’/30.6.2015).

SHARE