Τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία

Τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία

Τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία

Τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ κ. Μαρίας Καραμεσίνη βγήκαν σήμερα , Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, και ώρα 11 π.μ., στον ΟΑΕΔ, τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015.

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι θα καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα / «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

02.07.2015 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010305856 έως 21/2015/000010364521: Αρχείο 1 (XLS).
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010364522 έως 21/2015/000010452036: Αρχείο 2 (XLS).
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010452037 έως 21/2015/000010529916: Αρχείο 3 (XLS).
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010529917 έως 21/2015/000010633961: Αρχείο 4 (XLS).
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010633962 έως 21/2015/000010718084: Αρχείο 5 (XLS).
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010718085 έως 21/2015/000010816656: Αρχείο 6 (XLS)
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010816657 έως 21/2015/000010881075: Αρχείο 7 (XLS).
Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010881076 έως 21/2015/000010890345: Αρχείο 8 (XLS).
Επισήμανση : Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε των αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας στα παραπάνω αρχεία αναζητήστε τον στο αρχείο 9 (Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων)
02.07.2015 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Πίνακας αποκλειομένων : Αρχείο 9 (XLS).

post all exelixis

 

 

SHARE