ΕΠΣΚ: Ημερομηνίες Εγγραφών – Μεττεγγραφών Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών

ΕΠΣΚ: Ημερομηνίες Εγγραφών – Μεττεγγραφών Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 1/10/2015 -30/11/2015 και 1/3/2016-31/3/2016

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ(ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ): 1/7/2015-31/8/2015 και 1/1/2016-31/1/2016

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ(ΟΜΑΔΙΚΗ): 1/7/2015-31/7/2015, 1/9/2015-30/9/2015 και 1/1/2016-30/1/2016

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ): 1/7/2015-31/7/2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ: 1/7/2015-31/10/2015 και 1/1/2016-28-29/2/2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ: 1/7/2015-31/8/2015  και 1/1/2016-31/1/2016

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ: 1/9/2015-31/10/2015 και 1/2/2016-31/3/2016

SHARE