Αποτελέσματα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της 5ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER (ΑΞΟΝΑΣ...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της 5ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007-2013)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της 5ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007-2013)

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, η διαδικασία αξιολόγησης των 14 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τ.Π. LEADER της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε με την έκδοση από την ΕΥΕ ΠΑΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Έκθεσης ελέγχου επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την αριθ. 3/29-06-2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER :

–    Εγκρίνονται προς ενίσχυση 13 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.420.941,40€

–    Απορρίπτεται 1 επενδυτική πρόταση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για να δείτε τον αναλυτικό πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων ανά Δράση πατήστε εδώ.

SHARE