Διευθυντής Πωλήσεων

Διευθυντής Πωλήσεων

Διευθυντής Πωλήσεων

skywalker

 

 

 

Ανώνυμη εταιρία που δραστηριοποιείται στην διάθεση εξειδικευμένου  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων ιατρικών υλικών αναζητά:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Γεωγραφική περιοχή Θεσσαλίας
(Ν. Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας)

με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες Θέσης 

 • Ανάπτυξη πελατολογίου
 • Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων
 • Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές
 • Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων

Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα Πωλήσεων
 • Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών αναλώσιμων υλικών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής  & Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, power point)
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις.
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
 • Ηλικία έως 55 ετών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
 • Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων.
 • Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επιθυμητό Προφίλ υποψηφίου

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]