Σε ναρκοπέδιο οι εκμεταλλεύσεις από τα capital controls

Σε ναρκοπέδιο οι εκμεταλλεύσεις από τα capital controls

Σε ναρκοπέδιο οι εκμεταλλεύσεις από τα capital controls

Αντιµέτωπη µε το φάσµα της ολικής αποσάθρωσης βρίσκονται αυτές τις ώρες οι δοµές της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, παρά το γεγονός ότι µέχρι στιγµής το πρόβληµα εντοπίζεται στην καθυστέρηση των πληρωµών (πρωτίστως κοινοτικών ενισχύσεων), στην έλλειψη ρευστότητας και στη δυσκολία διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

Η πραγµατική κατάσταση την οποία βιώνουν αυτές τις µέρες οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις και κατ’ επέκταση όλοι οι συντελεστές του αγροτικού χώρου είναι πολύ χειρότερη απ’ αυτή που δύνανται να περιγράψουν οι πρώτες προσεγγίσεις των µέσων ενηµέρωσης.
Με αφετηρία τα νωπά αγροτικά προϊόντα που δυσκολεύονται να βρουν το δρόµο προς την αγορά ή που διατίθενται µε µειωµένες τιµές και χωρίς τις απαιτούµενες διασφαλίσεις, τα προβλήµατα επεκτείνονται µέρα µε τη µέρα και στην υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων. Το κλείσιµο των τραπεζών, η διάρκεια του οποίο δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί, έρχεται σε µια περίοδο που οι µεγάλες και σύνθετες καλλιέργειες βρίσκονται σε κρίσιµο στάδιο ανάπτυξης και χωρίς επαρκή ρευστότητα και εξασφάλιση των απαιτούµενων εργατικών και καλλιεργητικών µέσων (εφόδια, ενέργεια, τεχνολογικά µέσα κ.α.).

Συσκευαστήρια και µεταποίηση
Την ίδια στιγµή, σε δύσκολη θέση περιέρχεται µέρα µε τη µέρα και η µεταποιητική βιοµηχανία, µαζί µε τα µεγάλα συσκευαστήρια νωπών αγροτικών προϊόντων, που δυσκολεύονται να προµηθευτούν τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους µέσα παραγωγής (αναλώσιµα, ανταλλακτικά, χαρτοκιβώτια, υλικά συσκευασίας κ.α.). Πρόσθετα εµπόδια στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, παράλληλα µε τη χρηµατοπιστωτική ασφυξία την οποία ήδη αντιµετωπίζουν, σηµαίνει περιορισµός στην παραλαβή αγροτικών προϊόντων, κατάρρευση των τιµών και οικονοµική καταστροφή των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Ο άµεσος κίνδυνος κατάρρευσης µπροστά στον οποίο βρίσκεται ολόκληρο το οικοδόµηµα της ελληνικής γεωργίας πριν ακόµα τεθεί σοβαρά επί τάπητος το θέµα της εξόδου από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει τους συντελεστές του αγροτικού χώρου να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας την κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την άµεση επίτευξη συµφωνίας, προκειµένου να κλείσει έστω και την ύστατη στιγµή ο δρόµος προς την καταστροφή της αγροτικής παραγωγής και οικονοµίας.

Τραυματισμένη η σοδειά, αν λείψουν τα ξένα λιπάσματα
Απόλυτα εξαρτηµένη από τις εισαγωγές λιπασµάτων και µάλιστα σε ποσοστό που το 2014 έφτασε το 98% παραµένει η χώρα µας, γεγονός που αποδεικνύει ότι αν αυτές εκλείψουν, η παραγωγική διαδικασία ή θα πρέπει να σταµατήσει ή θα µπει σε µεγάλες περιπέτειες η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος.
Σύµφωνα µε στοιχεία που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ και ο γενικός διευθυντής της, κ. Γιάννης Κολυβάς, το αντίστοιχο ποσοστό για τα προϊόντα φυτοπροστασίας άγγιξε το 94% το προηγούµενο έτος, έναντι 78% το 2012 και 85% το 2013.
Λίγο καλύτερη διαµορφώνεται η εικόνα στο πολλαπλασιαστικό υλικό, που σε επίπεδο αξιών, οι εισαγωγές του έφτασαν να καλύπτουν το 35% των εγχώριων αναγκών της αγροτικής µας οικονοµίας.
Σαφώς µικρότερη είναι η σύνδεση µε εισαγόµενες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία ζωοτροφών, καθώς φαίνεται ότι η ελληνική παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων καλύπτει αρκετές ανάγκες.
Είναι ενδεικτικό πως µε βάση τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, το 2014, σε επίπεδο αξιών, το 24% έφτασε το ποσοστό των εισαγόµενων ζωοτροφών, έναντι 22% το 2013 και το 2012.

ΠΗΓΗwww.agronews.gr
SHARE